Doorzoek deze site:
Wat zijn wij aan het doen?

13 december 2004

Aan het deelnemen aan Het Groot Dictee der Nederlandse Taal. En er is luisterends: maar 19 fouten! Dat was vorig jaar wel anders. Maar toen was het wel een mooier Dictee, hoor. Oh. En ook nog dit.

Normen en waarden

Ondanks zijn chronische ingewandsziekte begon de comicus zijn dagelijkse kadans met een eigenzinnige gedachten-exercitie over normen en waarden, oftewel gedragingen die hij graag geïmplanteerd zag bij vreemde vogels in zijn niet-geseculariseerde santekraam.

Een desperate zwaluw zwenkte zonder égards rakelings langs zijn rechter ooglid; wat behelsde deze even precieze als steile duikvlucht van dit creatuur, gracieus als een libelle-kind?

De gecracqueleerde deur van zijn werkkamer ging open: het was drs. Mallebrootje, Tweede Kamerlid uit Elst, tevens uitvinder van de geluiddemper tegen gerommel in de maag, die een exceptioneel goed humeur op 's mans gelaat fourneerde.

Het was ijzingwekkend kil in het in Oudhollandse stijl gedecoreerde vertrek; het jonge ding uit de achterban gooide nog wat anthraciet in de kachel, vooraleer zij de hooggeplaatste confrères met hun modieuze molières meetroonde naar de catacomben waar gebruskeerde armlastigen bijkans voor pampus lagen.

In deze macabere ambiance klonk in een sinistere hoek opeens een ridicuul gerijmel; een kwetterende quibus SMS-te met een vinkenslag een geïmproviseerde rap naar het mobiele nummer van de primus inter pares onder de pleitbezorgers voor onze normen en waarden.

'Verifieer en royeer, linieer en prioriteer, maar ik interrumpeer; ik stuur jou naar het hellevuur, jij komische karikatuur met je quasi-buddhistisch surrogaat in je correlerend kosmetisch internaat.'

De heren keken beiden uit hun ogen als paleozoën die op het internet waren terechtgekomen; zij deden schielijk een schietprevelementje en deleteten onverwijld patsboem het vileine SMS-je uit het elektronische bestand.

Het jonge ding droeg ook een steentje bij aan de resuscitatie van de sfeer en friemelde wat aan haar kouseband, zodat vanonder haar plissé-rok een glimp van haar verleidelijk getatoueerde dijtje tevoorschijn kwam; Mallebrootje verijsde, de comicus hield op met prakkizeren en de wereld was weer een heerlijke likkepot!Eerdere afleveringen:
11.12.2004
09.12.2004
08.12.2004
07.12.2004
02.12.2004
01.12.2004
november 2004
october 2004
september 2004
augustus 2004
juli 2004
juni 2004
mei 2004
april 2004
maart 2004
februari 2004
januari 2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998Back | Forward | Home | Mail