Societas Ambulationis Academica
"Er is een verschil tussen de weg kennen en 'm bewandelen"

Quod es eram, quod sum eris

Verklaring van het verenigings-embleem

Stadswapen van Haarlem | Morendoder-kruis | Middenkruis | Wapenspreuk

Het logo van de Academische Wandelsociëteit, binnen de vereniging liefkozend 'Morendoder' genoemd (de reden daarvoor vindt u hieronder) is een vierkant embleem, dat centraal op de linkermouw van het verenigingstenue, zo'n 10 centimeter onder de schouderhechting, wordt gedragen. Alleen leden die minimaal 1 officiële mars hebben gelopen hebben recht op het dragen van de Morendoder. Leden die alleen eigen oefentochten hebben gelopen hebben dus wel recht op dragen van het tenue, maar niet op dragen van de Morendoder. De dragers van de Morendoder dragen tevens de kosten die de vereniging maakt voor de lintjes van lopers die in hun eerste officiële marsseizoen wandelen (en die daarna dus Morendoder-drager worden).

Morendoder-kruis | Middenkruis | Wapenspreuk | Terug

Het stadswapen van Haarlem
Linksboven en rechtsonder staat het wapen van de stad Haarlem, bakermat van de Wandelsoc.. Dat wapen bestond vroeger uit vier sterren. Die duiden op de verbondenheid met de zee, toen alles nog open was en Haarlem uitkeek op open water (het IJ). Uit dank voor Haarlems aandeel in de verovering van de stad Damiate, in Egypte, in 1219, door Graaf Willem I van Holland, tijdens de kruistocht van 1217-1219, zou keizer Frederik II het wapen van Haarlem hebben uitgebreid met een zwaard. Eveneens uit dankbaarheid zou de patriarch van Jeruzalem een kruis hebben toegevoegd.

Het is de daardoor ontstane 'simpele' versie van het Haarlemse stadswapen, die het embleem van de Wandelsoc. siert. De officiële versie van het stadswapen is uitgebreider, met de resten van een eerst volledig voorkomende boom, en schildhouders, herten die in een later stadium vervangen werden door leeuwen. Aan het eind van de 17e eeuw werd het schild gedekt door een kroon. Na 1800 werden bovendien hangende klokjes opgenomen. Na 1900 werd het devies 'Vicit Vim Virtus' ('de dapperheid heeft het geweld overwonnen') toegevoegd. Wapenspreuk en klokjes werden ook door de gemeente gevoerd, vóór 1974.

Stadswapen van Haarlem | Middenkruis | Wapenspreuk | Terug

Het 'morendoder'-kruis
Linksonder en rechtsboven staat het zwaardkruis van St. Jacobus de Oudere, beschermheilige van de wandelaars. St. Jacobus (ca. 42) was een van de drie favoriete apostelen van Christus (en volgens sommige geschriften zelfs Zijn broer). Jacobus werd volgens het Nieuwe Testament in Palestina onthoofd. Tot 600 werd zijn graf in Jeruzalem vereerd, tot in ca. 900 een nieuw graf van Jacob werd ontdekt in de noordwestelijke uithoek van Spanje. Santiago de Compostela (Sint Jacobus van het Sterrenveld) werd door het bezit van dit graf de belangrijkste katholieke bedevaartplaats na Rome en Jeruzalem. Jacobus werd in Spanje de machtige schutspatroon in de strijd tegen de islam. Als 'Santiago Matamoros' ('Jacob de Morendoder') verscheen hij op de wolken om "de strijd tegen de Marokkaanse heidenen" aan te voeren. Later zouden de Spaanse soldaten, op verovering in Latijns Amerika, de heilige Jacob ook daar op de wolken zien verschijnen en in dit werelddeel zou hij onder de katholieken naam maken als 'Sint Jacob de Indianendoder'.

Stadswapen van Haarlem | Morendoder-kruis | Wapenspreuk | Terug

Het middenkruis
De vier emblemen worden van elkaar gescheiden door een blauw kruis, afgeleid van de Koninklijke Standaard, dat er niet louter staat om het cachet dat het toevoegt, maar bovendien de noordelijke en zuidelijke wind- (lees: loop-)richtingen symboliseert, door de Wandelsoc. zo treffend verbeeld in haar twee grote oefenprojecten 'Van Grens tot Grens over de Grens' (van oost naar west door Nederland) en 'Van Top tot Teen door Nederland heen' (van noord naar zuid door Nederland). Zie, voor meer over die oefenprojecten, de pagina 'verslagen'.

Stadswapen van Haarlem | Morendoder-kruis | Middenkruis | Terug

De wapenspreuk
In de horizontale baan van het middenkruis staat, tenslotte, de wapenspreuk 'Quod es eram quod sum eris' ('Wat jij bent was ik, wat ik ben zul jij zijn'). Dat is eigenlijk een Romeins grafschrift en dus zou het normaliter gevolgd kunnen worden door 'namelijk dood', maar wij van de Wandelsoc. prefereren 'namelijk een goede loper' (al zullen lopers, bezig aan de laatste 5 km. van een officiële mars, u beslist anders melden), en hebben het om die reden opgenomen in ons verenigings-embleem.